Skalní hrad Vranov

... na mapě

Zobrazení na mapě

Podle archeologických nálezů existoval hrad Vranov v průběhu 15. století. Byl postaven nejpozději počátkem dvacátých let, historické prameny hovoří o Heníčkovi ze Skály a jeho otci Heníkovi Štěpanickém z Valdštejna, sezením na Vranově. Vranov patřil v 15. století k významným sídlům pánů z Valdštejna. Nejmladší z Heníčkových synů, řečený Šťastný patřil k věrným krále Jiřího z Poděbrad a za jeho éry v druhé polovině 15. století byl hrad na vrcholu svého významu jako bašta husitství v oblasti. Jeho vnuk Karel však prodal roku 1538 skalské panství Janovi z Vartemberka. Panstvo ztratilo o těžce přístupný objekt zájem a v průběhu 16. století prakticky zanikl.
Novou kapitolu Vranova vzkřísil romantismus v 19. století. V roce 1802 koupil maloskalské panství František Zachariáš Römisch a nechal na zbytcích hradu vystavět romantický Pantheon, který oslavoval různé historické osobnosti. Ani ten se do dnešní doby celý nedochoval.
Rozhodně ale zbytky skalního hradu i romantického Pantheonu navštivte, divukrásný zážitek z procházky přitesanými skalami se zbytky hradu vás prostě uchvátí.

  info  
tohle bude zápátí