Zbirohy

Detail střílny.

Detail střílny.

Jméno zakladatele i rok založení hradu zahalila historie tajemstvím, okolní kraj však patřil v polovině 14. století potomkům rodu Markvarticů, tedy Lemberkovům a Vartenberkům. Na konci tohoto století na hradě panoval Markvart z Vartenberka, který se vzbouřil proti králi Václavovi IV., který Zbiroh i sousední Hrubý Rohozec oblehl a roku 1390 dobyl. Zbiroh pak prodal Otovi z Bergova na Troskách, jej přestavěl a ponechal v držení po dobu husitských válek. Hrad v té době patřil k oporám krále Zikmunda, později se ale stal sídlem lapků a tak byl zemskou hotovostí znovu dobyt a roku 1442 pobořen. Tato událost se stala pro historii hradu zásadní, protože po ní již k opravám nedošlo a začíná chátrání hradu. V roce 1458 je již uváděn jako pustý.
Dnes na místě dávného hradu najdete jen zbytky čtyřboké věže a zdiva paláce i s cisternou a sklepením. Možná zde potkáte ducha loupeživého Černého rytíře, který hrad v 15. století dobyl a do dnešních dnů se zde zjevuje.

Torzo bašty.
Torza dávných zdí.
Malebné místo nedaleko hradu.
Sklepení.
  info  
tohle bude zápátí