Miletín

... na mapě

Zobrazení na mapě

Město Miletín leží na úpatí hory Zvičiny mezi Jičínem, Dvorem Králové nad Labem a Hořicemi v Podkrkonoší. Jméno města pravděpodobně pochází od pohanského boha Milotyna. Mnozí z vás si určitě při vyslovení jména městečka vybaví výbornou cukrovinku Miletínskou modlitbičku.
První písemná zmínka pochází z roku 1124, v té době zde stávalo hradiště. Dávná hrad Miletín byl majetkem českých vévodů, ležel uprostřed lesů v údolí nad Bystřicí. V roce 1241 se stal majetkem řádu Německých rytířů, kteří si zde vystavěli řádový dům – komendu. Jejímž pozůstatkem je dochovaná zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie. O svůj zdejší majetek přišel řád Německých rytířů během husitských válek a další majitelé se zde poměrně často střidali.
Od roku 1560, kdy se Miletím stal městem, byl jeho vlastníkem Jiří z Valdštejna, přísedící u komorního soudu, který byl pro Miletín byl velikým dobrodincem. Městečko značně zvelebil a na jeho počest se městským symbolem stal sv. Jiří na koni bodající draka.
Barokní zámek v Miletíně byl vystavěn v letech 1693 až 1701 na místě bývalého hradu, roku 1847 byl pak empírově upraven. V současnosti je v zámku umístěna expozice českého amatérského divadla.
Tragický byl pro Miletín rok 1846, kdy zde vypukl obrovský požár, během tří hodin shořela velká část města a teplem se dokonce roztavily zvony na kostelní věži.
Po roce 1945 docházelo postupně k snižování významu Miletína. Počet obyvatel se postupně snižoval a Miletín má dnes okolo 800 obyvatel.

Rodák Karel Jaromír Erben

7. listopadu 1811 se v Miletíně narodil spisovatel, básník a sběratel národních pohádek a říkadel Karel Jaromír Erben. Na jeho památku se zde každoročně konala řada oslav. V roce 1899 byla odhalena pamětní deska K. J. Erbena na domě, který stojí na místě jeho vyhořelé rodné chaloupky. V roce 1901 pak byl odhalen na náměstí 8 metrů vysoký pomník, na němž jsou bronzové plakety s výjevy z jeho básnické sbírky Kytice.
V současné době se na počest K. J. Erbena koná každoročně řada divadelních představení a zdejší škola pořádá výtvarné soutěže na téma Erbenovo dílo. V rodném domku básníka a spisovatele se konají večery s četbou z jeho díla.

  info  
tohle bude zápátí