Valeč

Pohled na zámek a obec.

Pohled na zámek a obec.

Poprvé se o Valči dozvídáme v písemné zmínce z roku 1358, kdy je statek uváděn jako rozdělené zboží, které drželi bratři Ctibor a Beneš z Valče. Dalšími majiteli stále rozděleného panství byli v dobách středověku zemané. Spojeno bylo panství až za královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic na začátku 16. století, kdy byl hrad pozdně goticky upraven. Městská práva získává od Vladislava II. roku 1514.
V roce 1570 kupuje panství Kryštof Štampach ze Štampachu, jehož syn Václav Štampach ze Štampachu roku 1585 sídlo přestavěl v pozdně renesančním stylu. Kvůli účasti na stavovském povstání je mu majetek v roce 1622 zkonfiskován, panství bylo vydrancované a pustne. Roku 1623 však kupuje panství od císařské komory zpět pro Štampachy Barbora Štampachová z Poutnova. Od roku 1694 se stává majitelem panství její vnuk Jan Kryštof Kager ze Štampachu a provádí velkolepou přestavbu zámku, k přestavbě zámeckého areálu i celého panství si povolal přední architekty a umělce. Autorem barokní přestavby je ital Francesco Barelli se svým nástupcem Antoniem Biannem Rossim, po jehož smrti r. 1723 nastupuje na jeho místo Jan Kryštof Tyll, syn kameníka z nedalekého Lochotína.
V přestavbě pokračuje po smrti Jana Kryštofa Kagera jeho syn Jan Ferdinand Kager z Globen. Roku 1797 kupuje panství Jan Antonínu Pergen z Pergenu, v roce 1798 pak Jan Gottfried Korb z Weidenheimu a od něj pak jeho syn Franc. Od roku 1847 vlastní panství jeho syn Karel, který zámek novorenesančně upravuje. Roku 1890 kupuje panství hrabě Vincent de Thurn Vallsasina, který celé panství přestavuje v novobarokním duchu. V roku 1937 kupuje Valeč Dr. Jan Larisch-Mönnich, jemuž je roku 1945 na základě Benešových dekretů majetek zkonfiskován.
V roce 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo odstranit. K zámku neodmyslitelně patří též rozsáhlý a proslulý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních etapách. Hlavně druhá fáze jej obohatila o známou galerii plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, dodnes se jich dochovalo 27. Hned po Šporkově východočeském Kuksu tak Valeč vlastní nejpočetnější soubor kopií jeho soch.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele.
Pískovcový obelisk.
Poutní místo na kraji obce.
Obeliskový pískovcový sloup Nejsvětější Trojice ve Valči.
  info  
tohle bude zápátí