Zámek Chyše

Pohledem od jihovýchodu.

Pohledem od jihovýchodu.

Původní hrad byl založen ve 13. století, za husitských válek byl zbořen a obnoven byl až po roce 1473. Ve druhé polovině 16. století následuje pak renesanční přestavba na zámek a ten byl poté ještě přestavěn barokně v 18. století. V letech 1856 - 1858 byla provedena pseudogotická přestavba celého zámku. Budova zámku je poměrně mohutná se čtyřmi jedno a dvoupatrovými budovami okolo nádvoří. V průčelí zámku stojí dvě velké věže, ve východním křídle do nádvoří pak můžete spatřit arkády. V přízemí je zachována místnost s valenou klenbou a výsečemi, se štukovou výzdobou a obrazem od P. Brandla z roku 1708 na stropě.
V roce 1917 působil v Chyších krátce jako vychovatel spisovatel Karel Čapek, který zde získal první zaměstnání. Pobyt na tomto zámku jej ovlivnil natolik, že se promítl do několika jeho děl – románu Krakatit, divadelní hry Věc Makropulos a povídek Modrá chryzantéma a Na zámku. Roku 1967 byla před zámkem odhalena busta Karla Čapka od akademického sochaře Josefa Adámka a architekta Jaroslava Zbořila.

Vchod do zámku.
Pohled na zámek od vchodu.
Památka na Karla Čapka...
Jedna ze soch v zámeckém parku.
  info  
tohle bude zápátí