Fotogalerie Žlutic

Fara u kostela sv. Petra a Pavla. Zámecká brána. Kašna na náměstí. Kostel sv. Petra a Pavla. Budova infocentra. Sochy na morovém sloupu. Fara a kostel sv. Petra a Pavla. Morový sloup. Velké náměstí... Památník padlých... Kaple sv. Šebestiána. Kašna u kostela. Severní část náměstí. Kaple sv. Kříže. Pozdně barokní kaple sv. Kříže. Pohled na horní část náměstí. Pohled na zdejší faru.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí