Kaple Anděla strážce

Pohled na západní stranu kaple.

Pohled na západní stranu kaple.

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob poutních kaplí v letech 1682 a 1683. Dále k ní byly v roce 1725 přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. Roku 1882 byla pseudorománsky přestavěna a upravena pak byla roku 1936.

Schodiště na západní straně.
Pohled ze západní strany.
Pohledem z jižní strany.
Pohled na kapli z jižní strany.
  info  
tohle bude zápátí