Kašperk

Malebné okolí hradu.

Malebné okolí hradu.

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 Karlem IV kvůli ostraze hranice Českých zemí se sousedním Bavorskem, ochraně zlatonosné oblasti Kašperských Hor a zajištění bezpečnosti na Zlaté stezce, která spojovala Čechy se sousedním Bavorskem a vyspělými oblastmi západní Evropy.
Přestože měl Kašperk statut hradu královského, nespravovala jej přímo královská komora, ale král jej pronajímal zástavním držitelům. Prvním z nich byl druhý pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. V letech 1411 až 1454 pak přešel hrad do držení rodu Zmrzlíků ze Svojšína a Orlíka, kteří patřili k stoupencům kalicha, proto se Kašperku vyhnuly pustošivé útoky husitů.
Ve druhé polovině 15. století přešel hrad Kašperk do držení rodu Šternberků ze Šternberka, mezi jeho významné držitele patřil i místokancléř a tajemník krále a císaře Ferdinanda I. Jiří z Lokšan.
S na konci 16. století hrad postupně ztrácí svůj význam, a chátrá. V roce 1616 jej již zpustlý odkoupilo nedaleké město Kašperské Hory, které je vlastníkem i provozovatelem hradu Kašperk i dnes.

Cestou z hradu...
Cestou kolem severní strany hradu.
Cestou z dávného hradu...
Cestou kolem severní strany dávného hradu.
  info  
tohle bude zápátí