Jablonné v Podještědí

Morový sloup na náměstí.

Morový sloup na náměstí.

Jablonné v Podještědí je pravděpodobně nejstarším městem na severu Čech. Vzniklo jako osada na obchodní cestě z Lužice do Čech ve 13. století, první zmínka o této osadě je z roku 1249. Osada se proměnila v město, které zanedlouho získalo velký význam. Na počátku 14. století se na jeho území razily mince a od roku 1369 se na základě příkazu krále Karla IV. mohlo cestovat do Lužice pouze tudy.
V držení města se z vystřídalo několik šlechtických rodů, byli to například páni z Lemberka, Berkové z Dubé nebo Vartemberkové. V období husitských válek byl tehdejší majitel města na straně Zikmunda a proto bylo město husity vypáleno. Poté získali panství Vartemberkové, kteří byli na straně husitů a tím zabránili vzniku dalších škod.
Tragické bylo pro město období třicetileté války a doba pobělohorská. Město bylo vyloupeno Švédy, v letech 1680 a 1775 pak probíhaly ve městě a jeho okolí selské nepokoje. V roce 1788 valnou část města zničil rozsáhlý požár, nepoškozeno zůstala jen několik domů na předměstí.
V roce 1813 navštívil při svých válečných výpravách město Jablonné Napoleon Bonaparte.
V době první světové války byl na okraji města zřízen zajatecký tábor. Od 19. století bylo město ve znamení rozvoje textilního průmyslu a to až do konce druhé světové války, kdy bylo odsunuto německé obyvatelstvo a textilky byly zrušeny. Ve městě se začal rozvíjet sklářský průmysl. V současné době se stává Jablonné v Podještědí kulturním a společenským centrem v oblasti pod Lužickými horami. Přírodní krásy a historické památky města a okolí vytvářejí ideální kombinaci pro rozvoj turistiky. V Jablonném uvidíte náměstí s patrovými domy a souborem částečně roubených domů, nejznámější stavbou je pak barokní bazilika Minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy postavená podle návrhu architekta Hildebranta. V této bazilice je hrob svaté Zdislavy. Středu náměstí dominuje barokní morový sloup s plastikou svatého Salvátora z roku 1686. Bývalá stanice jízdní pošty byla v roce 1770 přestavěna na rokokový zámeček. Na tomto zámečku je umístěna pamětní deska připomínající návštěvu Napoleona.
Mezi další památky patří kaple svatého Volfganga ze 16. století, dochovaná část hradebních zdí a pozůstatky jedné ze vstupních bran. Na západním okraji města stojí renesanční zámek Nový Falkenburk.

Náměstí v Jablonném.
Morový sloup.
Detail morového sloupu.
Vyhlídková věž – bývalý kostel Narození Panny Marie.
  info  
tohle bude zápátí