Vodní nádrž Harcov

... na mapě

Zobrazení na mapě

Vodní nádrž Harcov leží téměř v centru Liberce, její jméno pochází od názvu potoka, který ji napájí, a podle nedaleké městské části Starý Harcov.
Za její historií se musíme ohlédnout do roku 1897, kdy došlo na Liberecku ke katastrofální povodni. Na ochranu města a okolí bylo v roce 1899 založeno v Liberci Vodní družstvo k regulování říčních toků. Plány na stavbu přehrady byly schváleny 4. března 1901, zemní práce pak začaly v listopadu 1902. Základní kámen hráze byl položen 27. června 1903, vlastní výstavba trvala zhruba půl roku, dokončena byla na jaře roku 1904. Již v listopadu stejného roku zadržela přehrada svou první povodeň.
V dalších letech byla po pravém břehu nádrže zřízena promenádní cesta a městská plovárna s řadou atrakcí.
V současnosti přehradu provozuje společnost Povodí Labe a.s. Není bez zajímavosti, že za více než sto let od vybudování nebylo nutné provádět žádná technická opatření k zajištění jejího dobrého technického stavu.

  info  
tohle bude zápátí