Litoměřice

V tomto domě zemřel v roce 1836 K.H. Mácha.

V tomto domě zemřel v roce 1836 K.H. Mácha.

V tomto městě byla již v 11. století založena Přemyslovci kapitula s románskou bazilikou, která byla v baroku přestavěná na biskupskou rezidenci s chrámem sv. Štěpána.
Řadu skvostných ukázek zejména renesančního stavitelství najdete na zdejším Mírovém náměstí. Je to kupříkladu dům U černého orla, který byl postaven v 16. století, současné době je zde restaurační zařízení spojené s pořádáním výstav. Dále uvidíte na Mírovém náměstí mimo jiné dům Kalich a také budovu staré radnice, která je doložena již roku 1397 a byla v 1. polovině 16. století přestavěna v renesančním slohu. V současné době v ní je umístěno oblastní muzeum. Náměstí, které svou rozlohou 1,8 ha patří k největším v Čechách získalo svůj tvar za Přemysla Otakara I. po roce 1228.
Litoměřické památky jsou chráněné v městské památkové rezervaci, z jejích 256 objektů je 104 zapsáno na státním seznamu nemovitých kulturních památek.
V Litoměřicích se v roce 1836 završil krátký život básníka Karla Hynka Máchy. V objektu vinárny Vikárka můžete navštívit jeho světničku.

Vinárna Vikárka s Máchovou světničkou.
Vinárna Vikárka, v níž najdete Máchovu světničku.
Vikárka, zde zemřel v roce 1836 K.H. Mácha.
Kostel svatého Vojtěcha.
  info  
tohle bude zápátí