Písty

Vchod do kaple sv. Anežky Přemyslovny...

Vchod do kaple sv. Anežky Přemyslovny...

Víska Písty je součástí obce Budyně nad Ohří, leží v rovinaté krajině, kterou protéká řeka Ohře. Uprostřed návsi uvidíte kapli sv. Anežky Přemyslovny, zdejší náves je cenná zejména z architektonického a urbanistického hlediska.

Kaple sv. Anežky Přemyslovny na návsi.
Kaple sv. Anežky Přemyslovny.
Kaple sv. Anežky Přemyslovny na místní návsi.
  info  
tohle bude zápátí