Třebívlice

Budova zdejší školy.

Budova zdejší školy.

O Třebívlicích se prvně dozvídáme v r. 1318, v této době zde stály dvě tvrze. Horní tvrz beze zbytku zmizela, Dolní tvrz pak byla upravena v renesančním slohu, a v 80. letech 18. století přestavěna na barokní zámek. Ten byl v roce 1837 zbořen a na jeho místě postavena klasicisní zámecká budova spolu se zahradou a parkem. František Klebesberg, tehdejší majitel, se v roce 1843 oženil s vdovou po meklenburském maršálkovi, Amálií vod Brosige-Lewetzow. Ta měla z prvního manželství tři dcery, nejstarší z nich, Ulrika, se stala poslední láskou Johana Wofganga Goetha. Po zbytek života zůstala svobodná a zdědila po své matce Třebívlice, kde v roce 1899 zemřela, bylo jí 95 let. Na zámku byla v roce 1920 zřízena škola, která je zde doposud. V zámeckém zahradním domku můžete navštívit expozici Ulriky von Lewetzov.

Busta J. W. Goethe ve zdejší expozici.
Expozice Ulriky von Lewetzov.
Věž kostela sv. Václava.
Pohled na školu od kostela sv. Václava.
  info  
tohle bude zápátí