Vlastislav

Cestou ke hradu Skalka.

Cestou ke hradu Skalka.

Své jméno dostala obec Vlastislav podle knížete Vlastislava, o kterém se můžete dočíst v Kosmově kronice v souvislosti se jím vybudovaným slovanským hradištěm v 9. století. Jeho zbytky jsou patrné severně od vsi dodnes. Poprvé se o této vísce dozvídáme v písemné zmínce ze 14. století. Zdejší hrad Skalka je však pravděpodobně starší. Od roku 1414 byl majetkem Hanuše ze Sulevic a jeho rodu patřil až do 16. století. V roce 1639 hrad zpustošili Švédové, už nebyl nikdy obnoven. Proto začal být koncem 17. století budován v jeho těsné blízkosti barokní zámek, jehož stavitelem byl patrně Antonio della Porta. Zdi starého hradu byly bohužel bourány na stavbu tohoto zámku a z původního hradu zbyla jen věž. Majitelé hradu i zámku se postupem doby měnili a v roce 2001 se Skalka stala majetkem obce Vlastislav, která zde zřídila expozici o historii obce a zámku, sbírku archiválií o rodu Kaplířů a výstavu děl výtvarníků se vztahem k Českému středohoří.

Pohled na věž hradu Skalka.
Cestou na hrad Skalka.
Věž hradu Skalka - dominanta obce Vlastislav..
Pohled na věž zdejšího hradu Skalka.
  info  
tohle bude zápátí