Fotogalerie skanzenu Březno

Dlouhý dům lidí z doby kamenné. Dlouhý dům ze 4. tisíciletí před naším letopočtem. Dlouhý dům ze 4. tisíciletí př.n.l. Roubený dům starých Slovanů z 9. století. Dlouhý dům z mladší doby kamenné. Dlouhý dům z doby kamenné. Roubený slovanský dům z 9. století na našem území. Roubený slovanský dům z 9. století. Staroslovanský dům ze 6. století. Dlouhý dům stavěný v mladší době kamenné. Pohled na dlouhý dům z doby kamenné. Lovecká trofej... Dlouhý dům ze 4. tisíciletí před Kristem. Zásobní jáma na obilí. Dlouhý dům. Ukázka pradávné keramiky. Dlouhý dům typický pro mladší dobu kamennou. Germánská chata. Slovanská zásobní jáma na obilí z 9. století.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí