Černčice

Věž kostela sv. Vavřince.

Věž kostela sv. Vavřince.

Poprvé se o této obci, která leží v bezprostřední blízkosti Loun východním směrem, dozvídáme v písemné zmínce z roku 1362. Zdejší kostel sv. Vavřince však pochází již z 2. poloviny 12. století, ve své historii prošel řadou přestaveb, z nichž nejvýznamnější byla přestavba barokní.
V současnosti žije v Černčicích kolem 1400 obyvatel.

Kostel sv. Vavřince.
Kostel svatého Vavřince.
  info  
tohle bude zápátí