Cítoliby

Barokní socha před budovou školy.

Barokní socha před budovou školy.

O této obci ležící v těsné blízkosti Loun se prvně dozvídáme v roce 1347. Od druhé poloviny 15. století až do roku 1481 byly majetkem pánů z Koldic, v roce 1519 je vlastnil Prokop Kuneš z Lukovce, ten se do zdejší historie zapsal stavbou tvrze. Tvrz v historii často měnila své majitele a na přelomu 17. a 18. století byla zbořena. Na místě, kde stávala byl postaven barokní zámek, který byl v roce 1731 zámek včetně hospodářských budov přestavěn. Upraven byl i zámecký park. Od roku 1802 se stali majiteli Cítolib Schwarzenberkové, kteří je drželi až do první pozemkové reformy v roce 1924. V současnosti je vlastníkem zámku zdejší obecní úřad, v části zámku jsou byty v druhé části skladové prostory. Cítolibský kostel byl postaven kolem poloviny 14. století a byl zasvěcen svatému Havlovi, stával až do počátku 18. století v zahradě jižně od zámku, kdy byl postaven nový kostel svatého Jakuba Většího. Je zdoben obrazy V. V. Reinera a sochami M. B. Brauna, před kostelem uvidíte proslulé alegorie Mládí a Stáří. V Cítolibech stojí také za shlédnutí trojiční sloup z roku 1680, barokní stavby fary, špitálu a vodárny.

Trojiční sloup.
Barokní socha před budovou místní školy.
Kostel svatého Jakuba Většího.
Kostel sv. Jakuba Většího.
  info  
tohle bude zápátí