Dolní Ročov

Barokní socha sv. Markéty nedaleko kláštera.

Barokní socha sv. Markéty nedaleko kláštera.

Původní klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu založil zakladatel Ročova Albrecht z Kolovrat v roce 1373. Přestože za husitských válek utrpěl četné šrámy, po jejich skončení byl opět obnoven. Zničen byl v období třicetileté války v roce 1631 saskými vojsky při jejich vpádu do Čech. V letech 1647 – 1648 byl znovu obnoven.
V roce 1718 byl hlavně klášterní kostel přestavěn Italem Giovannim Santinim ve stylu barokní gotiky. Nedlouho poté, v roce 1745, byla stavba značně poškozena obrovskými průtržemi mračen, v důsledku čehož následovala další přestavba, jíž se ujal vynikající architekt své doby Kilián Ignác Diezenhofer hned v příštím roce. Po jeho smrti pokračoval ve stavbě neméně známý Anselmo Lurago, který stavbu dokončil v roce 1750. Vnitřní výzdoba je dílem významných umělci své doby, kupříkladu malíře Václava Vavřince Reinera nebo sochařem Františka Ignáce. V 50. letech 20. století zde byla zřízena věznice a poté kasárna. Po roce 1960 byl klášter sídlem dětské psychiatrické léčebny, která zde sídlila až do roku 1995. V devadesátých letech 20. století byl navrácen řádu sv Augustiniánů.

Zdejší klášter Nanebevzetí Panny Marie.
Zdejší klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu.
Barokní socha sv. Markéty na cestě do Smilovic.
Pohled na zdejší klášter.
  info  
tohle bude zápátí