Hradiště Rovina

Cesta v areálu hradiště.

Cesta v areálu hradiště.

Hradiště na Rovině je vzdáleno necelý kilometr od Kounovských kamenných řad, ale souvislost mezi oběma místy nebyla nikdy doložena. Z dávného hradiště dnes najdete jen valy a příkopy, které ohraničují prostor bezmála osmi hektarů. Historie osídlení místa začíná již v eneolitu, vrcholem pak bylo 6. stol. př.n.l., tedy období pozdní doby halštatské. Násilní zničení hradiště datujeme do období kolem roku 500 př. n. 1. a jeho důvodem byly patrně války mezi tehdejšími kmeny.

Valy a příkopy.
Místo dávného hradiště.
Hradiště z pozdní doby halštatské.
  info  
tohle bude zápátí