Peruc

Barokní socha u kostela sv. Petra a Pavla.

Barokní socha u kostela sv. Petra a Pavla.

Toto místo je pro našince známo z pověsti o seznámení českého knížete Oldřicha s prostou pradlenou Boženou. Díky tomuto setkání přišel na svět kníže Břetislav a dynastie Přemyslovců přežila o dalších 300 let. Památkou na tuto událost je pseudogotická Boženina studánka a více než tisíc let starý Oldřichův dub. Mezi další památky Peruce patří kostel sv. Petra a Pavla z roku 1725 a na druhé straně svažité návsi trojkřídlý patrový rokokový zámek, který byl postaven na konci 16. století přestavbou zdejší tvrze. Již zmíněnou rokokovou podobu získal zámek přestavbou ve druhé polovině 18. století. V jižním křídle tohoto zámku můžete navštívit pamětní síň malíře Emila Filly, který si Peruc vybral jako místo pro podzim svého života. Na Krásné vyhlídce uprostřed nedalekého lesa, kde mistr vytvořil mnoho ze svých obrazů, se Vám otevře nádherný pohled na scenerie Českého středohoří. Není tedy divu, že bylo místo inspirací i pro básníka Svatopluka Čecha, který rodiště svého otce také rád navštěvoval.
V budově barokní sýpky v zámeckém parku můžete navštívit Muzeum českého venkova, uvidíte zde zemědělské stroje, nářadí a předměty, bez nichž si naši dědové život nedovedli představit.

Pamětní síň malíře Emila Filly v jižním křídle místního zámku.
Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1725.
Socha u kostela sv. Petra a Pavla.
Trojkřídlý rokokový zámek.
  info  
tohle bude zápátí