Ročov

Průčelí kostela.

Průčelí kostela.

Zlatým věkem Ročova můžeme považovat druhou polovinu 19. století, kdy byl těsně spojen s rozvojem pěstování chmele. Tato plodina se ve spojitosti s tímto místem zmiňuje již ve 14. století. Na přelomu 19. a 20. století se obec stala opravdovým chmelařským centrem regionu. V současnosti můžete v Ročově obdivovat novogotický kostel, který tvoří významnou dominantu obce. Naproti němu v parku pak uvidíte barokní pískovcovou sochu madony z roku 1713, výklenkovou barokní kapli sv. Vojtěcha z 18. století uvidíte při výjezdu z obce směrem na Louny.

Zdejší novogotický kostel.
Kaplička sv. Vojtěcha.
Pohled na kostel.
Socha Panenky Marie.
  info  
tohle bude zápátí