Ročov

Barokní pískovcová socha madony z roku 1713.

Barokní pískovcová socha madony z roku 1713.

Zlatým věkem Ročova můžeme považovat druhou polovinu 19. století, kdy byl těsně spojen s rozvojem pěstování chmele. Tato plodina se ve spojitosti s tímto místem zmiňuje již ve 14. století. Na přelomu 19. a 20. století se obec stala opravdovým chmelařským centrem regionu. V současnosti můžete v Ročově obdivovat novogotický kostel, který tvoří významnou dominantu obce. Naproti němu v parku pak uvidíte barokní pískovcovou sochu madony z roku 1713, výklenkovou barokní kapli sv. Vojtěcha z 18. století uvidíte při výjezdu z obce směrem na Louny.

Socha Panenky Marie.
Obraz na kapličce od Jos. Bartla.
Barokní pískovcová socha madony.
Zdejší novogotický kostel.
  info  
tohle bude zápátí