Horní Jiřetín

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

O Jiřetínu se poprvé dozvídáme z písemné zmínky z roku 1263, jeho majitelem byl tehdy Protiva patrně z rodu pánů z Rýzmburku. Roku 1409 za panování rodu Koldiců, došlo k rozdělení Jiřetína na Dolní a Horní. Katastrofické bylo pro Horní Jiřetín 17. století, které kromě třicetileté války přineslo i morovou epidemii a to v roce 1680. 19. století bylo ve znamení rozvoje průmyslu, postaven byl bavlnářský podnik, z něhož vznikla dnešní Triola, parní mlýn, elektrárna nebo hračkářská firma Kohler.
20. století a zejména jeho druhá polovina byla pro Horní Jiřetín obdobím stagnace a nejistoty způsobené velkoplošnou těžbou hnědého uhlí v těsném sousedství městečka, kterému hrozilo, že se stane také její obětí podobně jako desítky měst a obcí tohoto region. Bohužel musíme dodat, že pro Horní Jiřetín se toto nebezpečí opět objevuje.
Nedopusťme, aby se domovy lidí, krajina i památky stávaly daní za těžbu nekvalitního paliva a zájmy těžařských lobby byly nadřazeny právu člověka na domov a klidný život.

Barokní sousoší sv. Jiří původně z Dolního Jiřetína.
Barokní socha ve zdejším parku.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1694-1700.
Kříž u jednoho z domů.
  info  
tohle bude zápátí