Litvínov

Obelisk na počest výroby sukna v Litvínově.

Obelisk na počest výroby sukna v Litvínově.

Poprvé se o Litvínově dozvídáme v písemné zmínce z roku 1352, tehdy to byly sídla dvě, Litvínov Horní a Dolní s tvrzemi. Významným byl pro Litvínov rok 1715, kdy zde byla založena jedna z prvních manufaktur na výrobu sukna v českých zemích. Na počest této události byl při jejím stém výročí v roce 1815 vztyčen obelisk. V 19. století se v Litvínově rozvíjí hrnčířská výroba a v okolí pak těžba hnědého uhlí, v roce 1939 byl v nedalekém Záluží založen velký chemický závod na výrobu syntetického benzínu z uhlí. Tento závod položil v městě základy odvětví, s nímž je město v současné době spojováno asi nejvíce. V současnosti je Litvínov křižovatkou dálkových ropovodů a střediskem chemického a textilního průmyslu.
Mezi zdejší památky patří raně barokní kostel sv. Archanděla Michaela z let 1685–94, barokní zámek v Horním Litvínově z roku 1732, který dnes slouží jako muzeum, stará radnice z roku 1789, barokní děkanství z 18. století nebo kupříkladu obytný „Kolektivní dům“ (Koldům) z let 1949 až 1958. Ten je nejpozoruhodnější stavbou 50. let svého druhu.

Pohled na zámek v Litvínově.
Obelisk z roku 1815.
Sloup Nejsvětější trojice a kostel sv. Archanděla Michaela.
Sloup Nejsvětější trojice z bývalých Libkovic.
  info  
tohle bude zápátí