Broumov

Pohled na zdejší Mariánský sloup.

Pohled na zdejší Mariánský sloup.

Osídlení Broumova je spojeno se strážním hradem a následně s břevnovskými benediktýny, kteří zdejší kraj získali darem od krále Přemysla Otakara I. Nedlouho poté zahájili kolonizaci nehostinného kraje a roku 1256 byl Broumov povýšen na městečko. Král Karel IV. udělil břevnovskému klášteru výsady, které se vztahovaly i na poddané v Broumově.
V období husitských válek stál Broumov na straně katolíků, v této době město značně hospodářsky utrpělo. Následující doba byla pro Broumov ve znamení soukenictví. Další ranou od historie byla Třicetiletá válka, která město i kraj těžce postihla, následovalo odejmutí výsad a emigrační vlna odcházejících protestantů.
Pomyslná sinusoida vývoje opět zamířila vzhůru v 18. století a opět dolů s dalšími válkami. Prudce nahoru ji zase nasměroval rozvoj města s nástupem industrializace a otevření železniční trati v druhé polovině 19. století.
20. století pak bylo ve znamení národnostních problémů, které po první světové válce eskalovaly při vyhlášení Československa pokusem obyvatel německé národnosti o odtržení zdejšího kraje a jeho připojení k Německu. Obsazení Broumovska českým vojskem problémy zcela nevyřešilo. Nacismus v Německu a okupace Československa německou armádou po druhé světové válce vyvrcholily vysídlením německého obyvatelstva. Prakticky úplná výměna obyvatelstva poznamenala život města na několik desetiletí. Textilní výroba zůstala stejně jako v letech minulých hlavním průmyslovým odvětvím zdejší oblasti.
V současné době zde žije asi 8150 obyvatel. V Broumově můžete obdivovat jeho historické centrum s měšťanskými domy, morovým sloupem a několika kostely. Toto historické centrum bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Dominantou Broumova je pak bezesporu benediktinský klášter. Neméně významnou památkou je hřbitovní kostel Panny Marie, jenž je nejstarší dřevěnou sakrální stavbou v Čechách. Nejlepší příležitost, jak se seznámit s historií regionu dostanete v Muzeu Broumovska v areálu kláštera.
Broumov je také ideálním startovním bodem do Broumovských stěn, Javořích hor a dalších památek a přírodních zajímavostí v okolí.

Pohled na dřevěný kostel Panny Marie.
Kašna na Mírovém náměstí.
Dřevěný kostel Panny Marie.
Mariánský sloup.
  info  
tohle bude zápátí