Police nad Metují

Klášter benediktinů.

Klášter benediktinů.

První písemná zmínka o Polici nad Metují pochází z roku 1213, několik let předtím se do zdejší těžko přístupné krajiny přistěhovalo několik poustevníků, kteří byli vedeni jedním z břevnovských mnichů.
Městem se Police stala v roce 1253, je nejstarší z měst i vesnic v Broumovském výběžku. Sídlili zde benediktíni a odkud kolonizovali okolní kraj.
Impozantní raně gotický kostel byl dokončen roku 1294, stavba kláštera pak byla završena roku 1306.
V roce 1420 za husitských válek město vypálili katoličtí Slezané, zdejší obyvatelé byli povražděni a klášter byl obnoven až po husitských válkách.
Roku 1535 město téměř vyhořelo při mohutném požáru, v roce 1775 pak bylo v okolí jedno ze středisek selského povstání. Roku 1786, za doby vlády císaře Josefa II., byl klášter zrušen.
V první polovině 19. století se Police stává důležitým obchodním i kulturním střediskem okolního kraje, po výstavbě železniční trati, která město míjí, se navrátil klidný charakter města.
V současnosti zde žije asi 4300 obyvatel. Kromě Muzea města Police nad Metují v budově kláštera zde můžete navštívit třeba i Muzeum stavebnice Merkur.

Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Průčelí kláštera benediktinů.
Socha sv. Scholastiky.
Socha sv. Benedikta.
  info  
tohle bude zápátí