Drahoňův Újezd

Kříž u kostela sv. Jakuba Většího.

Kříž u kostela sv. Jakuba Většího.

Drahoňův Újezd leží na jihozápadní hranici Křivoklátska a severovýchodním okraji Přírodního parku Radeč na mírně svažitém návrší v nadmořské výšce přibližně 390 až 420 m. Pod vesnicí se slévají potoky Sebečický a Koželužka, který se východně od vesnice vlévá do Zbirožského potoka.
Poprvé se o Drahoňově Újezdu dozvídáme z písemné zmínky z roku 1352. Újezd se již ve 14. století nazýval Drahoňovým. V první polovině 15. století zde vznikly dvě tvrze, které však neměly dlouhého trvání.
Újezdský kostel sv. Jakuba Většího se připomíná již v roce 1352 jako farní. Z původního kostela se zachoval gotický presbytář a stará křtitelnice, vytesaná z jediného kusu hrubozrného pískovce. Kostelní loď a věž pocházejí z roku 1764.
V Drahoňově Újezdu v současné době žije asi 140 obyvatel.

Příjezd od Terešova.
Kostel sv. Jakuba Většího.
Budova fary.
  info  
tohle bude zápátí