Liblín

... na mapě

Zobrazení na mapě

Nedaleko soutoku Berounky se Střelou leží Liblín, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1180. Ve 13. století byl majetkem kláštera Svatého Jiří v Praze. Na začátku druhé poloviny 14. století byl nedaleko odtud postaven královský hrad Libštejn, který se stal správním sídlem širokého okolí. Pravděpodobným stavitelem i prvním držitelem byl pan Oldřich Tista z Hedčan. Na přelomu 14. a 15. století se hrad i panství stává majetkem rodu Kolovratů, jehož jedna větev převzala název hradu i do svého jména. Její příslušníci se psali jako Kolovratové Libštejnští.
Za husitských válek byl Liblín v souvislosti s útoky na hrad několikrát vypálen. V roce 1555 byla v Liblíně dokončena nová tvrz a správa celého zdejšího panství přenesla sem. Ves byla opět skoro zničena za Třicetileté války, kdy zde zůstala stát jen tvrz a několik hospodářských budov.
Rozkvět přinesl Liblínu až konec 17. století. Bylo zde postaveno 25 nových chalup a rekonstruována byla i tvrz, která byla v letech 1770 - 1780 přestavěna na zámek. Jeho dnešní podoba pochází z poloviny 19. století, kdy byl rodinou Wurmbrandů opět přestavěn. Mezi lety 1857 a 1930 panství sedmkrát změnilo majitele.
Důležitým datem pro Liblín je rok 1929, kdy byl otevřen most přes řeku Berounku.
V roce 1945 převzal liblínský zámek stát, několikrát se změnilo jeho využívání pro nejrůznější programy, od roku 1951 je zde umístěn Ústav sociální péče. Liblínské panství bylo zestátněno v roce 1948, převzal jej Státní statek Rokycany. Po roce 1989 byl bývalý velkostatek stal vrácen dědicům posledního předválečného majitele pana Kučery a spravují jej společnosti Libštejnské lesy a Liblínský statek.
V Liblíně v současnosti žije asi 320 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí