Zámek Terešov

Pohled od východu.

Pohled od  východu.

Prvně je terešovská tvrz připomínána roku 1544, kdy si dal Terešov zapsat do zemských desek Vratislav z Mitrovic. V 16. století Terešov přestal být střediskem panství a tvrz i ves zpustly.
V roce 1716 Terešov koupil Václav Diviš Misseron z Lissonu a o sedm let později nechal na místě tvrze postavit barokní zámek.
V současnosti je v zámku, z něhož byly necitelnými úpravami v 60. letech 20. století odstraněny barokní prvky, umístěn výchovný ústav mládeže.

Pohled z jihu.
Zámek od jihu.
  info  
tohle bude zápátí