Hanička

Protiletadlový kulomet DŠK.

Protiletadlový kulomet DŠK.

Tvrz Hanička patřila do předválečného opevnění budovaného ve 30. letech 20. století proti hrozbě nacistického Německa. Byla budována v letech 1936 - 38 a své dívčí jméno dostala podle nedaleké osady. Plánovaná posádka byla 426 mužů a rota pěchoty k obraně okolního překážkového systému. Skládala se ze šesti povrchových objektů, v podzemí mezi sebou propojených půl druhého kilometru chodeb. Obrovské sály byly dimenzovány na značné množství munice a dalších zásob, což mělo posádce umožnit boj i v případě několikaměsíčního obklíčení.
Po stránce vojenské nebyla pevnost zcela připravena a 10. října 1938 dopoledne byla bez boje předána zástupcům německé armády. Většina zařízení byla však před předáním demontována a odvezena do skladů ve vnitrozemí.
Za nacistické okupace byly některé z objektů ostřelovány německým dělostřelectvem a tím zkoušena kvalita československého železobetonu.
Po válce byla Hanička v majetku Československé armády a zároveň byla zdrojem pitné vody pro Rokytnici. Pohromou pak bylo období let 1954 - 58, kdy bez povolení Národní podnik Kovošrot vytrhával pancéřové zvony ze stropnic objektů a ty odvážel do hutí k dalšímu zpracování. Tato činnost poškodila objekt tak, že ztrátil pro armádu význam.
Od roku 1968 probíhaly první snahy o zpřístupnění této památky pro veřejnost, již rok poté na Haničce proběhly první prohlídky. V roce 1972 se zde natáčely některé scény době poplatnému filmu režiséra Otakara Vávry Dny zrady.
Novodobé úpravy Haničky byly zahájeny v roce 1979 pod krycím názvem Objekt Kahan. Podzemí bylo vybavováno novodobými technologiemi. Práce zde pokračovaly až do roku 1993.
Na jaře roku 1995 byla Hanička předána Okresnímu úřadu v Rychnově nad Kněžnou a postupně přešla do majetku města Rokytnice v Orlických horách, provozovatele muzea.
Návštěvník si zde může prohlédnout moderní plně vybavený úkryt, povrchové objekty a část expozice vrací návštěvníky do doby, kdy naši předkové se zbraní v ruce očekávali nepřítele.
V roce 2006 byla Hanička vyhlášena kulturní památkou.

Výstroj wehrmachtu.
Ventilátor objektu LO.
Dobové vybavení.
Jedna z chodeb.
  info  
tohle bude zápátí