Opočno

Prostranství před děkanským kostelem Nejsvětější Trojice.

Prostranství před děkanským kostelem Nejsvětější Trojice.

První zmínku o Opočně můžeme nalézt již v Kosmově kronice, osídlení zde však bylo již dávno předtím a to již v době bronzové. Název místa pochází z označení horniny opuka, která se zde v minulosti těžila.
První doložení majitelé byli páni z Dobrušky, Opočno jim patřilo od roku 1350 a postavili zde gotický hrad mohutně opevněný, ten přešel v roce 1495 do vlastnictví rodu Trčků z Lípy, kteří jej ve 2. polovině 16. století přestavěli na renesanční zámek. Majetek Trčků byl v roce 1634 zkonfiskován Ferdinandem II. Do zástavy a o dva roky později v léno jej dostali hrabata Colloredové z Waldsee, ti jej (později jako rod Colloredo-Mansfeldů) drželi až do konfiskace v roce 1942.
Nejvýznamnější zdejší památkou je bezpochyby renesanční zámek s bohatými interiéry, rozsáhlými sbírkami obrazů, zbraní, loveckých trofejí a předmětů domorodých kmenů Afriky a Ameriky, které shromáždil Josef II. Colloredo-Mansfeld. Zámek je obklopen anglickým parkem, k němuž přiléhá zámecká obora.
Mezi další památky patří Mariánský kostelík z roku 1810 s hranolovou renesanční zvonicí z roku 1594, děkanský kostel Nejsvětější Trojice, Kapucínský kostel narození Páně na Kupkově náměstí nebo morový sloup z roku 1718.

Ozdobná kamna.
V zámecké knihovně.
Pohled na děkanský kostel Nejsvětější Trojice.
Historická část města.
  info  
tohle bude zápátí