Rychnov nad Kněžnou

... na mapě

Zobrazení na mapě

Rychnov nad Kněžnou leží v severovýchodních Čechách v Orlické tabuli na řece Kněžné. Byl založen v průběhu kolonizace podhůří Orlických hor, první písemná zmínka se vztahuje k zakladateli Rychnova Heřmanu z Drnholce a pochází z roku 1258. Heřman si zde nechal postavit dřevěný hrad, dále bylo obydleno podhradí a úrodná niva u řeky. Procházela tudy i jedna z významných obchodních stezek. S městečkem byl založen i kostel sv. Havla, původně v románském slohu. Potomci zakladatele města, pánové z Rychnova, vlastnili panství až do roku 1497.
Několik dat z historie: Práva královských měst získává Rychnov v roce 1561. První písemná zmínka o budově rychnovské radnice pak pochází z roku 1596. V roce 1783 zde byl zřízen vrchnostenský soud pro panství Rychnov a Černíkovice. Mimo něj působil i soud městský, který byl zřízen v roce 1789. Okresní soud zahájil svoji činnost roku 1850.
Mezi památky Rychnova patří kromě zámku a zámeckého kostela Nejsvětější Trojice zejména původně románský kostel sv. Havla pravděpodobně z počátku 14. století, hřbitovní kaple Proměnění Páně nebo židovský hřbitov.
Synagoga byla v Rychnově vybudována v roce 1782 po požáru synagogy původní. Bohoslužby se v ní konaly až do 2. světové války, v průběhu německé okupace byla zpustošena, v době komunistického režimu ji využíval národní podnik Benzina. V 90. letech 20. století byla opravena a bylo do ní umístěno Židovské muzeum Podorlicka a Památník Karla Poláčka.
Mezi další památky patří radnice na Starém náměstí, rodný dům F. M. Pelcla a jeho pomník, napájecí vodní kanál Soukenická strouha a řada soch a sousoší. Historické jádro Rychnova nad Kněžnou je městskou památkovou zónou.
Město má také celou řadu významných rodáku, jmenujme například spisovatele, historika a filologa Františka Martina Pelcla, spisovatele Karla Poláčka, spoluzakladatele Semaforu Jiřího Šlitra nebo klavíristu Rudolfa Rokla.
V Rychnově nad Kněžnou žije asi 12.000 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí