Zámek Častolovice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Historie zámku začíná ve 13. století, kdy vystavěl na soutoku řek Kněžné a Bělé Častolov z rodu Hronovců vodní tvrz. Ta vystřídala řadu majitelů. Byl mezi nimi i král Jiří z Poděbrad. Roku 1495 tvrz koupili Pernštejnové, kteří jí však nechali zchátrat. O mnoho let později se značně pobořená tvrz dostal do majetku královské komory.
Koncem 16. století tvrz koupil rod Oppersdorfů, který ji nechal na přelomu 16. a 17. století přestavět na renesanční zámek. Fasády zdobené výjevy z římských dějin se dochovaly dodnes. Rod vlastnil zámek až do roku 1684, kdy jej získali Černínové z Chudenic.
Roku 1694 zámek zakoupil nejvyšší pražský purkrabí Adolf Vratislav z rodu Šternberků. Zámek se stal hlavním sídlem rodu. Šternberkové vlastnili zámek až do roku 1938, kdy byl zabaven Němci. V roce 1945 se na zámek Šternberkové vrátili, ale jen na pouhé tři roky. Po komunistickém puči byl zámek zabaven a zestátněn. Byla zde zřízena internátní škola a provedeny některé necitlivé stavební úpravy. Roku 1992 byl zámek navrácen původním Dianě Sternbergové.
Můžete zde zhlédhout expozici interiétů s historickým nábytkem od renesance až po biedermeier, sbírku obrazů od Karla Škréty, Lucase van Valckenborga nebo J.H. Schonfelda.

  info  
tohle bude zápátí