Zámek Potštejn

... na mapě

Zobrazení na mapě

Zámek stojí na místě někdejšího hospodářského dvora uprostřed stejnojmenného městečka, vedle kostela Svatého Vavřince. Zámek si nechal postavit v letech 1749 - 1755 podle vlastního návrhu hrabě Jan Ludvík Harbuval-Chamaré, tehdejší majitel panství. Barokní zámek poskytoval moderní způsob bydlení a zároveň byl i správním střediskem velkostatku a administrativní budovou zdejší plátenické manufaktury.
V polovině 19. století se zdejší panství dostalo do rukou Dobrzenských z Dobrzenic, v jejich majetku zůstal zámek až do roku 1945, kdy byl spolu s celým panstvím zkonfiskován.
Jedná se o čtyřkřídlou jednopatrovou budovu kolem malého čtvercového nádvoří, budova je krytá vysokou mansardovou střechou. Nad vstupní branou uvidíte erby rodu Chamaré a Dobrzenských. Nejzajímavější částí zámku je mramorový sál se vzácným rokokovým stropem a kaple Nejsvětější Trojice. Zámek je otevřen veřejnosti, prohlédnout si můžete interiérové instalace částečně vybavené původním nábytkem a obrazy šlechtických rodů Chamaré a Dobrzenských. V přízemí zámku jsou pravidelně pořádány koncerty, divadelní představení, výstavy a nejrůznější kulturní akce.

  info  
tohle bude zápátí