Mariánská Týnice

Chrám Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici.

Chrám Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici.

Toto poutní místo, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1230, je neodmyslitelně spojené s nedalekým cisterciáckým klášterem Plasy. Na místě původního kostelíku, který byl zasvěcený Panně Marii, byla sedmnáctém století zahájena výstavba barokního poutního komplexu, bylo zde zřízeno proboštství a zahájena stavba poutního chrámu Zvěstování Panny Marie. Kupole chrámu se v první polovině minulého století zřítila, v roce však 2000 byla obnovena a celý barokní komplex byl rekonstruován.
Zdejším bývalé proboštství je od roku 1952 sídlem regionálního muzeua severního Plzeňska.

Pohled na chrám Zvěstování Panny Marie.
Zdejší chrám Zvěstování Panny Marie.
Socha oráče na vstupním nádvoří.
Chrám Zvěstování Panny Marie.
  info  
tohle bude zápátí