Mariánská Týnice

Chrám Zvěstování Panny Marie.

Chrám Zvěstování Panny Marie.

Toto poutní místo, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1230, je neodmyslitelně spojené s nedalekým cisterciáckým klášterem Plasy. Na místě původního kostelíku, který byl zasvěcený Panně Marii, byla sedmnáctém století zahájena výstavba barokního poutního komplexu, bylo zde zřízeno proboštství a zahájena stavba poutního chrámu Zvěstování Panny Marie. Kupole chrámu se v první polovině minulého století zřítila, v roce však 2000 byla obnovena a celý barokní komplex byl rekonstruován.
Zdejším bývalé proboštství je od roku 1952 sídlem regionálního muzeua severního Plzeňska.

Chrám Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici.
Socha oráče na vstupním nádvoří.
Pohled na chrám Zvěstování Panny Marie.
Zdejší chrám Zvěstování Panny Marie.
  info  
tohle bude zápátí