Chrást u Plzně

Kaple Panny Marie.

Kaple Panny Marie.

Poprvé se o Chrástu dozvídáme v písemné zmínce z roku 1242, k rozvoji obce došlo v 19. století v souvislosti s podnikáním v oblasti průmyslu. Tehdy zde byla také vybudována železniční trať a most přes řeku Klabavu.
Mezi památky Chrástu patří kaple Panny Marie, již zmíněný železniční most přes řeku Klabavu nebo socha Hurvínka. Tato socha je připomínkou faktu, že v Chrástu bydlel jeho tvůrce Josef Skupa.
V současnosti žije v obci ležící 10 kilometrů severovýchodně od centra Plzně asi 1700 obyvatel.

Střed obce.
Kaple Panny Marie.
Památka padlým v 1. světové válce.
Škola.
  info  
tohle bude zápátí