Svitavy

... na mapě

Zobrazení na mapě

Dávná historie dnešních Svitav začíná, když zde premonstrátští mniši z Litomyšle založili osadu s kostelem a dali jí jméno podle protékající řeky Svitavy. Němečtí osadníci povolaní olomouckým biskupem pak založili novou ves s kostelem sv. Jiljí a původní Svitava postupně s novou vsí splynula. Zdejší oblast se stala předmětem sporu mezi olomouckým biskupstvím a litomyšlským klášterním panstvím. Tento spor byl roku 1256 urovnán ve prospěch olomouckého biskupství, což je také nejstarší písemná zmínka o Svitavách.
Připomeňme si některé důležité mezníky v historii města.
V roce 1515 byly založeny městské knihy, v roce 1606 olomoucký biskup František z Ditrichštejna povolil koňské trhy a udělil městu právo pečetit červeným voskem.
V letech 1679–1689 proběhla raně barokní přestavba věže kostela sv. Jiljí do dnešní podoby. V letech 1771-1772 propukl v důsledku neúrody ve Svitavách a Litomyšli krutý hladomor. V roce 1781 postihl město obrovský požár. V roce 1873 byla otevřena jednoroční textilní škola, rok 1895 pak byl ve znamení otevření Vyšší reálné školy. Soukromá dvouletá obchodní škola Ústřední Matice školské byla založena v roce 1922.
Není bez zajímavosti, že v okolí Svitav existoval německý jazykový ostrov Hřebečsko.
V současnosti žije ve městě v jihovýchodním výběžku České tabule asi 17 tisíc obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí