Stráž

... na mapě

Zobrazení na mapě

Stráž ležící na jihozápadě Tachovska vznikla pravděpodobně ve 12. století, první písemná zmínka pak pochází z roku 1331. Jméno vsi naznačuje, že byla důležitou součástí obrany zemských hranic, byla střediskem přimdských Chodů i jejich soudním místem. Stráž byla podobně jako Přimda, komorním městečkem, založeným na královském velkostatku. Privilegium Jana Lucemburského vydané na sněmu právě v roce 1331 v Domažlicích dovolovalo Stráži právo týdenního trhu každou sobotu, právo svobodného odkazu majetku a právo volby rychtáře. Stráž tak byla o celé století před většinou královských měst. Zdejší měšťané nesměli být poháněni před zemský soud a byli osvobozeni od všech dávek kromě obecné berné.
Po husitských válkách nastal příliv německého obyvatelstva a to zejména díky vylidňování oblasti při pohraničních válečných potyčkách. Z komorního městečka se stalo město poddanské, od poloviny 15. století jej totiž měli v zástavním držení Švamberkové.
Ještě několik střípků z novodobé historie: Roku 1876 postihl Stráž velký požár, vyhořelo při něm 118 domů. Od roku 1910 Stráž spojila železnice s Tachovem a Domažlicemi.
Mezi největší památky Stráže patří kostel sv. Václava na náměstí, který byl původně románský, v období vrcholné gotiky dostal současnou podobu, v 1. polovině 18. století byl obnoven barokně a byla přistavěna i sakristie. Kostel vyhořel roku 1876 při velkém požáru, obnoven byl o dvě léta později.
Západně od Stráže v nároží hřbitova stojí kostel sv. Jana Křtitele, byl vystavěn v barokním slohu v roce 1734. Ve východní části obce u silnice na Bor najdete poutní kostel sv. Ducha., proti němuž stojí barokní dům č.p. 169, pravděpodobně původně dvorec a lázně, pak hotel u Zeleného háje. Z roku 1899 pochází pseudogotická kaple pany Marie Lurdské.
V současnosti žije ve Stráži asi 1100 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí