Kuks

Pohled na sochy ctností.

Pohled na sochy ctností.

Rozsáhlý komplex vybudovaný v barokním slohu nechal v Kuksu postavit František Antonín Špork, majitel zdejšího panství, v letech 1692–1724. Roku 1694 zde byly otevřeny lázně, ve své době jedny z nejhonosnějších v Čechách. Následovalo divadlo a závodiště v roce 1702 a roku 1704 lázeňský dům a domy pro hosty. V letech 1707-1716 byl postaven špitální kostel a hospital Milosrdných bratří se zahradou a roky 1720-1724 přinesly nový lázeňský dům a Dům filosofů s knihovnou.
Už na sklonku života hraběte Šporka význam lázní postupně upadal a po jeho smrti lázně chátraly. Postihla je řada povodní a požárů, v roce 1901 musel být dokonce stržen vyhořelý zámek.
Do dnešních dnů se ze zámku a lázní na levém břehu Labe dochovalo pouze kaskádové schodiště k Labi a budova hostince s původním názvem U Zlatého slunce. Další budovy ze zlaté éry stojí na uměle zvýšeném labském nábřeží. Na pravé straně Labe se pak do dnešní doby dochoval hospital s kostelem Nejsvětější Trojice s řadou vynikajících obrazů a celým dobovým zařízením. V kryptě je hrobka Šporkovy rodiny a dále dřevěný krucifix od M. B. Brauna z roku 1726.
Hospital byl původně určen pro vojenské vysloužilce a spravoval jej řád Milosrdných bratří. Nyní je hospitální expozice je věnována zakladateli Kuksu hraběti Šporkovi, umění y doby baroka a lékárenství. V hospitalu sídlí České farmaceutické muzeum.
Na dlouhé terase před hospitalem uvidíte galerii alegorických soch Matyáše Bernarda Brauna z let 1715-1718, na jedné straně 12 ctností, na druhé pak 12 neřestí. Jejich originály jsou umístěny v bývalém hlavním nemocničním sále hospitalu, na terase jsou umístěny jejich kopie. Další ze soch jsou rozmístěny v barokní zahradě jižně od hospitalu.

Braunovy sochy ctností...
Východní křídlo.
Pohled na sochy neřestí.
Sochy neřestí od Matyáše Brauna.
  info  
tohle bude zápátí