Trutnov

... na mapě

Zobrazení na mapě

Počátky města Trutnova začínají v místech dnešního Horního Starého Města, kde stávala osada Úpa. Ta byla kvůli častým povodním přesunuta do míst dnešního města. První písemná zmínka pochází z roku 1260, Úpa získala řadu práv, zejména práva tržní, vykonávat nižší soudnictví nebo vařit pivo. Podle pověsti bylo město nazváno po rytíři Trutovi, který svedl vítězný souboj s drakem, skutečnost je však taková, že jméno Trutnov pochází z německého truten ouwe, což znamená utěšená niva. Bájný výjev ale dokonce zobrazil na své lunetě v Národním divadle Mikoláš Aleš.
Další kapitoly z historie připomeneme jen stručně: Husitské války se nevyhnuly ani Trutnovu, roku 1421 byl totiž dobyt husitským vojskem. V roce 1582 zde byl založen měšťanský pivovar. Dále byly v 16. století postaveny kamenné hradby. Následující období nebylo pro Trutnov šťastné, roku 1642 byl dobyt švédským vojskem, v letech 1745 a 1861 postihly Trutnov požáry a roku 1866 zde došlo k bitvě mezi rakouskými a pruskými vojsky. V roce 1897 byl silně zasažen povodní.
Dnes ve městě, které se proslavilo nejen jako dějiště zdejšího hudebního festivalu nebo jako výchozí bod pro výlety do Krkonoš, žije asi 31 tisíc obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí