Skanzen Březno

Dlouhý dům ze 4. tisíciletí před Kristem.

Dlouhý dům ze 4. tisíciletí před Kristem.

Skanzen pravěkých a raně středověkých obydlí vznikl jako výsledek archeologického výzkumu, který probíhal na zdejším nalezišti od poloviny padesátých let. Mimo jiné zde můžete spatřit dlouhý dům z mladší doby kamenné, časně slovanskou chatu ze 6. st.n.l. nebo zásobní obilní jámu z časné slovanského období.

Dlouhý dům typický pro mladší dobu kamennou.
Dlouhý dům ze 4. tisíciletí př.n.l.
Dlouhý dům ze 4. tisíciletí před naším letopočtem.
Slovanská zásobní jáma na obilí z 9. století.
  info  
tohle bude zápátí