Strakonický hrad

Otevírací doba:

Hrad - muzeum středního Pootaví:

květen, červen, září, říjen:
9:00 – 16:00

červenec, srpen
9:00 – 17:00

Sluneční hodiny.
Věž Rumpál z druhého nádvoří.
Hradní studna na druhém nádvoří.
Kostel sv. Prokopa.
  otevírací doba  
tohle bude zápátí