Strakonický hrad

Kostel sv. Prokopa.

Kostel sv. Prokopa.

Strakonický hrad leží na soutoku řek Otavy a Volyňky, byl založen ve 13. století. Východní část hradu byla tehdejším majitelem, účastníkem křížové výpravy Bavorem I. darována řádu Maltézských rytířů, kteří zde zřídili komendu. V roce 1402 získávají celý hrad Johanité a od roku 1421 až do roku 1951 je sídlem Velkopřevorů.
Původní hranolová věž byla ve 13. století přestavěna na Rumpál. Doba renesanční na sebe nechala na hradě památku v podobě věže Jelenky, doba barokní se pak připomíná barokní zámeckou přístavbou, která proběhla v letech 1714-1721. Dnešní podobu získal hrad rozsáhlými opravami v letech 1925 – 1937.
Hrad má tři nádvoří a najdeme zde stopy několika stavebních slohů. Součástí hradního areálu je také kostel sv. Prokopa.
Hrad dvakrát dobyt a zpustošen, poprvé to bylo roku 1620 stavovskými vojsky a podruhé Švédy za třicetileté války. Dnes zde sídlí Muzeum středního Pootaví, Šmidingerova knihovna a Základní umělecká škola.

Věž Rumpál...
Hradní studna na druhém nádvoří.
Strakonický hrad s kostelem sv. Prokopa.
Pohledem od jihozápadu.
  info  
tohle bude zápátí