Týn nad Vltavou

... na mapě

Zobrazení na mapě

Jedním z nejstarších lidských sídel v jižních Čechách je nepochybně Týn nad Vltavou. Název týn označoval ohrazená místa před zakládáním měst. Ve 12. století a velmi pravděpodobně již o dvě století dříve zde stával opevněný dvorec pražských biskupů. Pod ním se rozkládala trhová a farní osada se dvěma kostely. Tento Starý Týn byl koncem osmdesátých let 13. století vypálen. Ve stejné době byl na místě dvorce založen kamenný hrad a také bylo založeno město nové zvané Nový Týn.
V roce 1609 povýšil císař Rudolf II. Týn na královské město. Třicetiletá válka způsobila městu řadu požárů a drancování a zastavila jeho rozvoj.
Na pravidelném náměstí uvidíte několik renesančních měšťanských domů, v jeho západní části pak stojí původně renesanční radnice, která byla přestavěná po požáru v roce 1796 ve stylu jihočeského lidového baroka. Na severní straně náměstí stojí raně barokní arcibiskupský zámek z roku 1699. Je zde umístěno Městské muzeum s expozicemi keramiky, vorařství, loďařství a loutkařství. Dominantou náměstí je původně raně gotický kostel svatého Jakuba z konce 13. století. Na zdejším hřbitově najdete barokní kostel svatého Víta. V parku na návrší nad městem najdete nepatrné zbytky dávného hradu, můžete tu také strávit příjemné chvíle v přírodním divadle s otáčivým hledištěm. Technickou památkou Týna je ocelový most přes Vltavu.
Nejznámějším rodákem z Týna nad Vltavou byl básník Antonín Jaroslav Puchmajer. Pochován je zde pak známý loutkář Matěj Kopecký, který zemřel v nedalekých Kolodějích nad Vltavou.
V současnosti žije ve městě, které leží nedaleko soutoku Vltavy s Lužnicí na počátku vzdutí Orlické přehradní nádrže, asi 8500 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí