Zámek Koloděje

... na mapě

Zobrazení na mapě

Roku 1567 nechal Adam Čabelický ze Soutic postavit na břehu Lužnice renezanční tvrz. V roce 1704 ji získal v dražbě hrabě Václav Norbert Oktavián Kinský, jehož dcera Marie Alžběta byla provdána za hraběte Františka Karla Vratislava z Mitrovic. Zámek tím přešel do vlastnictví rodu Mitroviců. František Karel nechal poté tvrz přestavět na barokní zámek, k němuž dal přistavět kapli sv. Anny.
Jedná se o jednopatrovou budovu zámku s věží. Zámecká kaple je samostatným křídlem zámku s vrcholně barokním průčelím.
V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce zámku.

  info  
tohle bude zápátí