Dívčí Kámen

... na mapě

Zobrazení na mapě

Strategické skalnaté návrší, z něhož bylo možné kontrolovat stezky kolem Vltavy i tok řeky, bylo osídleno odnepaměti. Archeologové zjistili existenci rozsáhlého hradiště již v 15. století před Kristem a neméně významného hradiště také v době halštatské. Menší rožmberská pevnost zde nepochybně stála již ve 13. století. V roce 1349 vydal Karel IV. na žádost Rožmberků listinu, v níž jim povoluje postavit zde hrad. Jošt, Petr a Oldřich I. z Rožmberka tady poté vystavěli jeden z nejdůležitějších rožmberských hradů. Jeho stavba probíhala v letech 1350 – 1384.
V roce 1394 zde Jindřich III. z Rožmberka krátce věznil krále Václava IV. Roku 1420 pak hrad ukázal své přednosti, když jej při tažení proti Oldřichovi II. z Rožmberka oblehl Jan Žižka. Pobořil sice některé části hradeb, ale jádro hradu tvrdě bráněné Vilémem z Potštejna dobít nedokázal. Největšího významu dosáhl hrad v letech 1451–1461, kdy v něm přebýval Oldřich II. z Rožmberka. Po jeho smrti v roce 1462 začal význam hradu upadat. Roku 1506 byl z rozhodnutí Petra V. z Rožmberka opuštěn a již od poloviny 16. století se stává zříceninou.

  info  
tohle bude zápátí