Fotogalerie Chomutova

Věž bývalé Jezuitské koleje. Jedna ze soch na morovém sloupu. Oblastní muzeum v Chomutově - bývalé Jezuitské gymnázium. Socha sv. Jáchyma. Východní část náměstí. Sloup Nejsvětější Trojice. Socha sv. Josefa před Jezuitskou kolejí. Barokní sloup Nejsvětější Trojice. Kašna na náměstí 1. Máje. Sochy před Jezuitskou kolejí... Z Jezuitské koleje je dnes kultutní středisko a knihovna. Kostel sv. Ignáce. Městská věž a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Starý německý text u vchodu do bývalého Jezuitského gymnázia. Detail morového sloupu. Severní část náměstí. Socha sv. Anny před Jezuitskou kolejí. Městská věž... Bývalá Jezuitská kolej... Pohled na budovu bývalého hradu a kostel sv. Kateřiny.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí