Jemčina

Zámecká kašna.

Zámecká kašna.

Historie zámku Jemčina začíná v roce 1673, kdy zde nechal hrabě Jan Jáchym Slavata postavit hřebčinec. Samotný lovecký zámeček nechali k hřebčinci přistavět Černínové v polovině 18. století. V zámku byla také vystavěna 19 m vysoká, freskami zdobená kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Sochy sv. Šebestiána a Thecly pochází z roku 1772 jako dík za to, že zdejší koně nezasáhl ničivý mor.
Razantní přestavba čekala zámeček i jeho okolí v roce 1790, kdy hrabě Jan Rudolf Černín rozhodl pořádat zde lovecké štvanice. Za tímto účelem se na Jemčinu sjíždělo panstvo z celé monarchie. Život na Jemčině při konání honů se staly inspirací pro Aloise Jiráska, který na motivy zápisků Jiřího Wachtela napsal povídku Záhořanský hon.
V roce 1822 přišla na zdejší panství katastrofa v podobě vichřice, která zničila dílo posledních desetiletí, a zámek začal ztrácet svůj význam. V roce 1923 se pak stává jeho majitelem československý stát. V dobách totality sloužil jako základna raketového vojska.
Zámek je v soukromých rukou, jeho rozsáhlá rekonstrukce byla započata v roce 2002, v roce následujícím pak byl otevřen veřejnosti.

Pohled na budovu zámku.
Pohled na lovecký zámeček.
Kašna na nádvoří.
Kašna s průčelím zámku.
  info  
tohle bude zápátí