Jindřichův Hradec

Kostel svatého Jana Křtitele.

Kostel svatého Jana Křtitele.

Za nejstarší historií Jindřichova Hradce se musíme v čase vrátit do 10. století, kdy zde stávalo slovanské hradiště. Na místě tohoto hradiště založil Jindřich I. z Hradce hrad, který je prvně zmiňován v písemné zmínce z roku 1220 a byl latinsky nazýván Nova Domus nebo německy Neuhaus. Jméno Gradec je prvně zmiňováno v roce 1242. Trhová ves u hradu zaznamenala rychlý rozvoj a již roku 1293 se stala opevněným městem. Přívlastek Jindřichův se začal v českém názvu města objevovat v 15. století. V této době bylo k Hradci připojeno tzv. Nové město, které stávalo na místě severního předměstí.
Největší rozkvět město zaznamenalo v 16. století, stalo se centrem rozlehlého panství a vedly tudy důležité obchodní cesty mezi Českými zeměmi a Rakouskem. V městě také nastal rozvoj řemesel, zejména pak soukenictví, rybářství a pivovarnictví. Město bylo v této době renesančně přestavováno.
Rozkvět zastavila bitva na Bílé hoře, po níž následovalo období stagnace, nový rozvoj města přinesla až průmyslová revoluce v 18. a 19. století. Středověkou podobu města poškodil obrovský požár v roce 1801.
Po pánech z Hradce se stali majiteli panství na počátku 17. století Slavatové. Od počátku 18. století až do roku 1945 patřilo Černínům.
Pomineme-li zdejší zámek, o němž se dočtete na jiném místě těchto stránek, patří mezi památky Jindřichova Hradce dochované části městského opevnění, zejména pak části hradeb s otevřenými baštami na jižním a východním okraji městského jádra a bašta Solnice. Z městských bran dnes uvidíte jen Nežáreckou bránu. Historickému jádru s lichoběžníkovým náměstím Míru vévodí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1768. Náměstí je obklopeno domy gotickými z konce 14. století nebo renesančními o dvě století mladšími. Severovýchodně od náměstí najdete gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 14. století, v jehož blízkosti stojí bývalá jezuitská kolej s barokním kostelem svaté Máří Magdalény z let 1628 - 1632. Proti koleji stojí bývalý jezuitský seminář, který je dnes sídlem muzea. Jeho nejznámějším exponátem je největší lidový mechanický betlém na světě.
Dominantou historického jádra je minoritský klášter s raně gotickým klášterním kostelem svatého Jana Křtitele, který byl založen kolem roku 1260.
Severně od náměstí se rozkládá Nové město s bývalým františkánským klášterem a kostelem svaté Kateřiny z druhé poloviny 15. století. Na jihozápadním okraji města u řeky Nežárky najdete starý židovský hřbitov z doby před rokem 1440.
Jindřichův Hradec je přirozeným centrem východu jižních Čech, žije zde bezmála 22 tisíc obyvatel, jeho historické jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

  info  
tohle bude zápátí