Klášter

Klášterský rybník.

Klášterský rybník.

Na konci 15. století hledali příslušníci Pavlánského řádu na jihu Čech vhodné místo pro klášter, kde by byli vychováni mladí mniši pro služby řádu. Podle pověsti měli mniši hledat místo, kde se sbíhají tři léčivé prameny, rostou tři velké lípy a jsou vidět tři rybníky. To se jim podařilo právě zde, v malebném okolí Nové Bystřice. Klášter zde byl zakrátko postaven a tím začala jeho dramatická historie:
V roce 1533 jej přepadli příslušníci radikální sekty adamitů, kteří povraždili zdejší mnichy a klášter i s kostelem vypálili. Po roce 1626 byl klášter postaven znovu a to podle plánů významného architekta Giovanni Domenica Orsi de Orsini. Na konci 17. století pak k němu byl přistavěn kostel Nejsvětější Trojice. Ten je jedinečný tím, že je kněžiště otočeno k západu a to kvůli třem pramenům stékajícím se pod oltářem a vytékajícím ve studánce u kostela. Unikátní památkou je vyřezávaný Strom života, z jednoho kusu vyrobená dřevořezba, dokončená neznámým autorem v r. 1720.
Klášter byl roku 1785 Josefem II. zrušen, neveselou historii završili v r. 1959 představitelé komunistického režimu, kteří nechali klášter zbourat se záminkou, aby se zde nemohli ukrývat lidé, kteří měli v úmyslu překročit státní hranici.
Dnes zde tedy můžeme obdivovat již jen kostel Nejsvětější Trojice, který tvoří krásnou krajinnou dominantu. Prohlédnout se svíčkou v ruce si můžete i zajímavé podzemní chodby, projít lze pár desítek metrů. Chodba prý vede až na hrad Landštejn...

Pohled od severu.
Kostel Nejsvětější Trojice.
Kaplička u silnice...
Pohled na kostel Nejsvětější Trojice.
  info  
tohle bude zápátí