Lutová

Kostel Všech svatých.

Kostel Všech svatých.

Lutová je patrně jednou z nejstarších vsí na Třeboňsku, poprvé se totiž o ní dozvídáme v písemné zmínce z roku 1349. Stávala zde tvrz, která zpustla v 17. století a její poslední zbytky byly odstraněny v roce 1974.
Největší památkou ve vsi je původně gotický kostel Všech svatých z 2. poloviny 14. století, který byl několikrát přestavován. U kostela stojí empírová fara z přelomu 18. a 19. století. Na návsi pak můžete spatřit kapli sv. Jana z první poloviny 18. století.
Lutová je vyhlášena jako vesnická památková zóna.

Kaplička ve směru na Žíteč.
Kaplička na návsi.
Pohled na kostel Všech svatých.
  info  
tohle bude zápátí